KRYSTAL strojní oplach nádobí

Tekutý oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí.

Značka: Krystal

Původní cena: 274,79 

Cena s DPH: 274,79 

Cena bez DPH: 227,10 

Kód:

5 l Kanystr skladem

Tekutý oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje tvorbě stop po mineráliích na mytém nádobí. Vhodný jako druhá fáze (oplachování) po prostředku „Krystal strojní mytí“.
 
-nádobí beze šmouh
-vysoký lesk
-spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů
-biologicky rozložitelný
 
 
Návod k použití: Dávkujte 2 - 3 ml na 1 l vody.
 
UFI: 10M0-P023-Y00J-0FXR

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8594011501363
18,70 x 24,10 x 14,90
34024200
5,05 / 5,26

Převod jednotek

Velikost
Paleta
5 l
128 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
5 l
UN1987
3
III
5 l
3

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS02
Hořlavé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací