Logo EU ESF OPZ

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004239 Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Realizace projektu zaměřena na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti CORMEN a jeho partnera s cílem zvýšení kvalifikace a dovedností zaměstnanců. Vzdělávací aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast IT, jazykové vzdělávání, měkké dovednosti i odborné kurzy oborového zaměření. Jedná se o komplexní vzdělávací projekt, který navazuje na dlouhodobý systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti a zajistí kvalitní vzdělávání v letech 2017 až 2018. 

Logo EU      Logo MPOLogo OPPIK

CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001173 - CORMEN Účast na mezinárodních výstavách v r. 2015 a 2016

Předmětem realizace projektu je účast společnosti na mezinárodních výstavách zaměřených na profesionální úklid v letech 2015 a 2016 na Ukrajině a v Nizozemí. Cílem projektu je upevnění pozice společnosti na současných zahraničních trzích, pronikání na nové perspektivní zahraniční trhy a propagace stávajících i nově připravovaných výrobků společnosti potencionálním zákazníkům z celého světa, nikoliv jen z evropských zemí.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008435 Nová plnící technologie do výroby

V rámci realizace projektu bude pořízena nová výkonná technologie do výrobního procesu. Tato technologie bude sloužit k míchání, plnění, zavírání, etiketování a balení láhví o objemech 200 ml až 1 l s jejich následným uskladněním pomocí manipulační techniky a homogenizaci produktů. Technologie bude sloužit k plnění specifických látek. Jedná se především o směsi na bázi peroxidů, kyselin a alkálií.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012759 – Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení

Cílem projektu je vyvinutí víceúčelového automatického směšovacího (homogenizačního) zařízení. Jedinečnost řešení je v kombinaci mnoha vstupních surovin, v kombinaci a souhře víceúrovňového dynamického a statického on line mísení pro širokou škálu produktů v plně automatickém řídícím režimu.

 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012237 – Víceúčelové automatické směšovací zařízení a vývoj aditiv

Cílem projektu je vyvinout aditiva, ze kterých bude možné namíchat kdekoliv na světě produkty s jasně danými vlastnostmi. Aditiva budou směšována s vodou a majoritní surovinou pomoci směšovacího zařízení. Voda a majoritní surovina bude pořizována lokálně.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015832 - Spolupráce při vývoji aditiv pro mobilní směšovací zařízení

Cílem projektu je příprava návrhu aditiv pro mobilní směšovací zařízení a charakteristika základních páteřních surovin nebo meziproduktů s aditivy a řešení technologického procesu začlenění aditiv do mobilního směšovacího zařízení. Plynule navazuje na předchozí projekt Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení.

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018746 – Podpora testování směšování ve směšovacím zařízení a homogenizace produktů CORMEN

Cílem projektu je vytvořit návrhy postupu směšování a homogenizace a technický proces směšování v mobilním směšovacím zařízení stanovující výrobu homogenních produktů.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017666 - Úspory energie ve společnosti Cormen s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby prostřednictvím instalace kogenerační jednotky, akumulačních nádob, záložního zdroje a využití odpadního tepla z chlazení technologie pomocí tepelného čerpadla a zásobníků na teplou a studenou vodu.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021909 - Podpora výroby zdravotnické dezinfekce v boji proti COVID 19

 Předmětem realizace projektu je vybudovat bezpečnou technologii pro skladování, zpracování, homogenizaci, plnění a balení hořlavých látek (alkoholů). Technologie by měla umožnit zpracovat denně až 30 m3 alkoholových dezinfekčních prostředků.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023311 - Mikrobiologické analýzy mycích a dezinfekčních přípravků

Cílem projektu je vyvinout řadu dezinfekčních výrobku, které budou splňovat přísná kritéria dezinfekčních účinků dle platných norem ČSN EN. Spolupráce s VUT Fakultou chemickou v oblasti mikrobiologie umožní z naměřených výsledků vyhodnocení nejlepších kontaktních časů pro výrobky společnosti CORMEN s.r.o.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0024032 - Spolupráce při vývoji dezinfekčních přípravků

Cílem projektu je vyvinout řadu dezinfekčních výrobku, které budou splňovat přísná kritéria dezinfekčních účinků dle platných norem ČSN EN. Protokol s potvrzeným antimikrobiologickým účinkem bude poskytnut uznávanou českou akreditovanou mikrobiologickou laboratoří CHEMILA s.r.o.

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING pro Moravu

HEDVIKA POPKOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING pro Čechy

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

MILAN ŘEHOŘ

Osobně přijede vyřešit osobní hygienu zaměstnanců

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací