Logo EU    Logo MPO Logo OPPIK

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008435 Nová plnící technologie do výroby

V rámci realizace projektu bude pořízena nová výkonná technologie do výrobního procesu. Tato technologie bude sloužit k míchání, plnění, zavírání, etiketování a balení láhví o objemech 200 ml až 1 l s jejich následným uskladněním pomocí manipulační techniky a homogenizaci produktů. Technologie bude sloužit k plnění specifických látek. Jedná se především o směsi na bázi peroxidů, kyselin a alkálií.

 

 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012237 – Víceúčelové automatické směšovací zařízení a vývoj aditiv

Cílem projektu je vyvinout aditiva, ze kterých bude možné namíchat kdekoliv na světě produkty s jasně danými vlastnostmi. Aditiva budou směšována s vodou a majoritní surovinou pomoci směšovacího zařízení. Voda a majoritní surovina bude pořizována lokálně.

 

Nabízené služby najdete zde

 

 

 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015832 - Spolupráce při vývoji aditiv pro mobilní směšovací zařízení

Cílem projektu je příprava návrhu aditiv pro mobilní směšovací zařízení a charakteristika základních páteřních surovin nebo meziproduktů s aditivy a řešení technologického procesu začlenění aditiv do mobilního směšovacího zařízení. Plynule navazuje na předchozí projekt Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018746 – Podpora testování směšování ve směšovacím zařízení a homogenizace produktů CORMEN

Cílem projektu je vytvořit návrhy postupu směšování a homogenizace a technický proces směšování v mobilním směšovacím zařízení stanovující výrobu homogenních produktů.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017666 - Úspory energie ve společnosti Cormen s.r.o.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby prostřednictvím instalace kogenerační jednotky, akumulačních nádob, záložního zdroje a využití odpadního tepla z chlazení technologie pomocí tepelného čerpadla a zásobníků na teplou a studenou vodu.

 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0024032 - Spolupráce při vývoji dezinfekčních přípravků

Cílem projektu je vyvinout řadu dezinfekčních výrobku, které budou splňovat přísná kritéria dezinfekčních účinků dle platných norem ČSN EN. Protokol s potvrzeným antimikrobiologickým účinkem bude poskytnut uznávanou českou akreditovanou mikrobiologickou laboratoří CHEMILA s.r.o. 

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023311 -  Mikrobiologické analýzy mycích a dezinfekčních přípravků

Cílem projektu je vyvinout řadu dezinfekčních výrobku, které budou splňovat přísná kritéria dezinfekčních účinků dle platných norem ČSN EN. Spolupráce s  VUT Fakultou chemickou v oblasti mikrobiologie umožní z naměřených výsledků vyhodnocení nejlepších kontaktních časů pro výrobky společnosti CORMEN s.r.o.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021909 - Podpora výroby zdravotnické dezinfekce v boji proti COVID 19

Předmětem realizace projektu je vybudovat bezpečnou technologii pro skladování, zpracování, homogenizaci, plnění a balení hořlavých látek (alkoholů). Technologie by měla umožnit zpracovat denně až 30 m3 alkoholových dezinfekčních prostředků.

CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027675 Automatizace dopravních cest a rozvoj informačního systému

Předmětem realizace projektu je automatizace dopravních cest hotových výrobků a jejich následná automatická paletizace. Druhou navazující součást projektu je rozvoj informačního systému společnosti spočívající v implementaci nového firewallu s důrazem na bezpečnostní politiku a počítačovou bezpečnost firmy.  Součástí projektu bude propojení této technologie do současné IT infrastruktury a umožnění přístupu ze sítě WAN.

Logo EU    Logo MPO 

CZ.01.01.01/05/22_004/0003277 Registrace ochranných známek

Předmětem realizace projektu je registrace ochranných známek u nových výrobků/výrobkových řad společnosti: PINQEE, DISIGOO, CLEADER.

 

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací