KRYSTAL nádobí Lemongrass

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem.

Značka: Krystal

Původní cena: 41,87 

Cena s DPH: 41,87 

Cena bez DPH: 34,60 

Kód:

750 ml Láhev skladem
5 l Kanystr skladem
10 l kanystr skladem
20 l kanystr skladem

Přípravek na nádobí s příjemnou vůní fantazijního typu citronové trávy. Dokonale myje také nádobí z nerezu a skla. Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky. Prostředek absolvoval talířové testy s mimořádnými výsledky.
 
Dávkujte jednu polévkovou lžíci do mycí lázně, nebo po kapkách přímo na mycí houbičku.
 
Koncentrovaný přípravek v sáčku dolijte vodou (3,75L) a důkladně protřepejte (vhodný je pohyb obdobný ovládání volantu). Získáte tak plnohodnotný výrobek pro zcela shodné použití jako ostatní velikosti balení.
 
 
UFI YKH0-G0R0-D00P-GWMX 

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8594011502193
9,00 x 25,90 x 5,50
34025090
0,80 / 0,81
5 l
8594011502254
18,70 x 24,10 x 14,90
34025090
5,29 / 5,29
10 l
8594011502278
24,50 x 28,00 x 21,80
34025090
10,00 / 10,44
20 l
8594011502216
27,50 x 40,20 x 25,20
34025090
20,90 / 21,78

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
18 ks
576 ks
5 l
-
128 ks
10 l
-
60 ks
20 l
-
24 ks

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací