Pisoárové sítko voňavé ERB fialové - lawender

Voňavé sítko s intenzivní parfemací vhodné do všech typů pisoárů.

Značka: Ostatní

Původní cena: 78,41 

Cena s DPH: 78,41 

Cena bez DPH: 64,80 

Kód:

1 ks sáček skladem

​Zabraňuje usazování vodního a močového kamene, eliminuje pachy, bodliny omezují rozstřik kapek. 

​Do pisoáru vkládejte bodlinami nahoru.​

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
8595683802666
18,50 x 1,50 x 17,80
33074900
0,05 / 0,06

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
10 ks
1800 ks

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS07
Dráždivé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací