KRYSTAL na podlahy Alfaalkohol

Přípravek na podlahu pro dokonalé  čištění  a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah.  

Značka: Krystal

Původní cena: 36,54 

Cena s DPH: 36,54 

Cena bez DPH: 30,20 

Kód:

750 ml Láhev skladem
5 l Kanystr skladem
5 l Sáček skladem
20 l kanystr skladem

Přípravek na podlahu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah.

- mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch
- vhodné i pro plovoucí podlahy
- použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů
- nově více parfemace
- snížená pěnivost

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.

 

Koncentrovaný přípravek v sáčku dolijte vodou v množtví 3,75 litrů a důkladně protřepejte (vhodný je pohyb obdobný ovládání volantu). Získáte tak plnohodnotný výrobek pro zcela shodné použití jako ostatní velikosti balení.

UFI Y800-A0KK-600P-T1WP

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8594011502018
9,00 x 25,90 x 5,50
34025090
0,79 / 0,81
5 l
8594011502025
18,70 x 24,10 x 14,90
34025090
5,10 / 5,32
5 l
8594011508805
31,20 x 32,50 x 15,30
34025090
5,10 / 5,19
20 l
8594011502292
27,50 x 40,20 x 25,20
34025090
20,93 / 21,81

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
18 ks
576 ks
5 l
-
128 ks
5 l
3 ks
108 ks
20 l
-
24 ks

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací