VAKAVO Povrchy

Tekutý čisticí prostředek určený pro denní úklid nenasákavých povrchů nejen v domácnosti.

Značka: Vakavo

Původní cena: 36,06 

Cena s DPH: 36,06 

Cena bez DPH: 29,80 

Kód:

750 ml láhev skladem

Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech nenasákavých povrchů, pro přímé použití. Výrobek je parfemovaný nevtíravou svěží vůní. 
Snadno odstraní šmouhy a lehké mastnoty. Je vhodný na stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného) nebo plastových a nerezových ploch.

Prostředek aplikujte pomocí rozprašovače přímo na povrch nebo do mikrovláknové utěrky a vyčistěte.

  • svěží vůně
  • jednoduchá aplikace
  • překvapivý účinek 
  • příznivá cena

UFI: X8Q0-W096-M00C-4F36

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8595683802925
9,90 x 28,10 x 6,80
34024200
0,81 / 0,84

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
12 ks
576 ks

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS07
Látky nebezpečné pro zdraví

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací