KRYSTAL WC kyselý na keramiku, modrý 750ml

Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot.

Značka: Krystal

Původní cena: 54,69 

Cena s DPH: 54,69 

Cena bez DPH: 45,20 

Kód:

750 ml Láhev skladem
5 l Kanystr skladem

​Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad i pod vodní hladinou a pod okrajem toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi oblíbený.

- nová příjemnější parfemace
- o 15% vyšší výkon díky nové kombinaci surovin
- vysoký lesk keramiky je samozřejmostí

Návod k použití: Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte proudem vody.


NOVÁ RECEPTURA
- s obsahem kyseliny chlorovodíkové
- působí NAD i POD vodní hladinou
- odstraní špínu i vodní kámen

NENÍ VHODNÝ NA NEREZ
 
UFI: 91R0-F0GS-C00T-3HAS

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
750 ml
8594011502339
7,50 x 28,00 x 5,50
34024200
0,75 / 0,81
5 l
8594011502063
18,70 x 24,10 x 14,90
34024200
5,00 / 5,21

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
750 ml
17 ks
816 ks
5 l
-
128 ks

ADR

Velikost
UN číslo
Značka
Skupina
Limit
Třída
750 ml
UN3264
8
III
5 l
8
5 l
UN3264
8
III
5 l
8

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací