Každý podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který uvádí na trh obaly nebo balené výrobky má povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

 

Zákon umožňuje 3 způsoby jakými je možné tuto povinnost splnit.

Vlastní plnění povinnosti: znamená, že jako individuální subjekt můžete samostatně organizovat zpětný odběr a využití obalového materiálu, který se po dodání produktu stává odpadem.

Přenesení povinnosti: převedením vlastnického práva k obalu je možné převést povinnost na jinou osobu. Ve smlouvě je však nutné výslovně uvést, že převedení vlastnictví zároveň znamená převedení povinnosti o zpětném uvedení obalu do oběhu.

Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.: poskytuje systémové řešení výše uvedeného převedení vlastnictví i povinností spojených s obalovým odpadem.

My jsme členem systému EKO-KOM, který je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí, a který zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a využity jako druhotná surovina.

Zároveň ctíme myšlenku, že nejlepší obalový odpad, je ten, který vůbec nevznikne a zavedli jsme systém vratných obalů. Díky tomu se určité množství našich výrobků přesunulo z 5-litrových obalů do vratných kanystrů o objemu 10 a 20 l, které používáme opakovaně a tím snižujeme množství malých obalů, které pak tvoří plastový odpad. Tímto způsobem jsme jen v roce 2018 zabránili vzniku více než 17 t plastového odpadu (z 5-litrových kanystrů, které jsme nevyrobili a místo nich přepravili stejný objem výrobků ve vratných obalech). V tomto čísle nejsou navíc zohledněny obaly menší (1 l, 750 ml, 500 ml), které mají ještě horší poměr mezi potřebným množstvím obalového materiálu a objemem produktu, který přepraví.

Řešení pro 5-litrové obaly máme již částečně zavedeno. Vracení velkých kanystrů může být někdy nepohodlné, nebo komplikované, a v případě domácností nebo malých firem je nevhodné (10-litrový kanystr by spotřebovávali příliš dlouho). Nyní plníme vybrané produkty do sáčků o objemu 5 l. Díky tomu se snižuje množství plastového odpadu o 80% (tedy na pětinu hmotnosti plastového odpadu v kanystrech) a výrazně se snižuje také potřebná logistika (stejný počet obalů na 1 paletě kanystrů se při použití sáčků vejde do krabice).

Certifikát v PDF je k náhledu zde.

 

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací