Každý podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který uvádí na trh obaly nebo balené výrobky má povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

 

Zákon umožňuje 3 způsoby jakými je možné tuto povinnost splnit.

Vlastní plnění povinnosti: znamená, že jako individuální subjekt můžete samostatně organizovat zpětný odběr a využití obalového materiálu, který se po dodání produktu stává odpadem.

Přenesení povinnosti: převedením vlastnického práva k obalu je možné převést povinnost na jinou osobu. Ve smlouvě je však nutné výslovně uvést, že převedení vlastnictví zároveň znamená převedení povinnosti o zpětném uvedení obalu do oběhu.

Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.: poskytuje systémové řešení výše uvedeného převedení vlastnictví i povinností spojených s obalovým odpadem.

My jsme členem systému EKO-KOM, který je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí, a který zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a využity jako druhotná surovina.

Zároveň ctíme myšlenku, že nejlepší obalový odpad, je ten, který vůbec nevznikne a zavedli jsme systém vratných obalů. Díky tomu se určité množství našich výrobků přesunulo z 5-litrových obalů do vratných kanystrů o objemu 10 a 20 l, které používáme opakovaně a tím snižujeme množství malých obalů, které pak tvoří plastový odpad. Tímto způsobem jsme jen v roce 2018 zabránili vzniku více než 17 t plastového odpadu (z 5-litrových kanystrů, které jsme nevyrobili a místo nich přepravili stejný objem výrobků ve vratných obalech). V tomto čísle nejsou navíc zohledněny obaly menší (1 l, 750 ml, 500 ml), které mají ještě horší poměr mezi potřebným množstvím obalového materiálu a objemem produktu, který přepraví.

Řešení pro 5-litrové obaly máme již částečně zavedeno. Vracení velkých kanystrů může být někdy nepohodlné, nebo komplikované, a v případě domácností nebo malých firem je nevhodné (10-litrový kanystr by spotřebovávali příliš dlouho). Nyní plníme vybrané produkty do sáčků o objemu 5 l. Díky tomu se snižuje množství plastového odpadu o 80% (tedy na pětinu hmotnosti plastového odpadu v kanystrech) a výrazně se snižuje také potřebná logistika (stejný počet obalů na 1 paletě kanystrů se při použití sáčků vejde do krabice).

 

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING pro Moravu

HEDVIKA POPKOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING pro Čechy

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

MILAN ŘEHOŘ

Osobně přijede vyřešit osobní hygienu zaměstnanců

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací