KRYSTAL univerzál

Velmi  praktický pomocník v každé domácnosti.

Značka: Krystal

Původní cena: 161,54 

Cena s DPH: 161,54 

Cena bez DPH: 133,50 

Kód:

5 l Kanystr skladem
20 l kanystr skladem

​Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace.

Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot. (podlahy, okna, dveře, nádobí a další)
 

Návod k použití: do 5ti litrů mycího roztoku dávkujte 1 polévkovou lžíci.
 
 
UFI CS20-00M3-3000-0XTJ

Základní informace

Velikost
EAN
Rozměry [š. v. h.]
Celní zařazení
Netto / brutto [kg]
5 l
8595683802314
18,70 x 24,10 x 14,90
34024200
5,28 / 5,52
20 l
8594011502285
27,50 x 40,20 x 25,20
34024200
20,93 / 21,81

Převod jednotek

Velikost
karton
Paleta
PAT
5 l
-
128 ks
-
20 l
-
24 ks
-

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Nebezpečné vlastnosti

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS05
Korozivní a žíravé látky

MAGDALÉNA PROKEŠOVÁ

Odborná poradkyně divize CLEANING

MILOŠ KLIMEŠ

Odborný garant pro GASTRO v Česku i na Slovensku

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. více informací