Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Čištění a dezinfekce ve stravovacích službách

Zajištění odpovídajících hygienických pravidel v provozovnách stravovacích služeb nelze nikterak paušalizovat a stanovovat univerzální systém. Podmínky jsou vždy individuální, což vede i k řádnému nastavení sanitačních operací a výběru vhodných přípravků a pomůcek. Připravili jsme pro Vás přehled přípravků, kterými můžete zajistit optimální podmínky na svém pracovišti.

V úvahu byla vzata povaha viru a výsledky studií, jejich předmětem bylo posouzení účinku vybraných dezinfekčních látek na virus MERS-coV a SARS-coV a dalších obalených virů. Mějte na paměti, že proces dezinfekce je účinnější při řádném procesu čištění a odmaštění povrchů a ploch, odstranění vodního kamene a dalších minerálních depozit. Proto celý proces musí být komplexní a nelze sledovat jen účinnost na nový virus SARS-coV-2.

HYGIENA RUKOU PRACOVNÍKŮ

Hygiena rukou personáluMytí a dezinfekce rukou probíhá při vstupu na pracoviště, před zahájením práce, při změně pracovních činností, po návštěvě toalet, kouření, přestávkách personálu apod. Pro sušení rukou doporučujeme jednorázové ručníky.
Mytí: Isolda mýdla, Isolda mýdlo s antibakteriální přísadou.
Dezinfekce: Isolda disinfection skin, Isolda disinfection skin liquid.

HYGIENA RUKOU HOSTŮ

Dezinfekce rukou je nutné umístit při vstupu do restaurace a na toaletách.
Dezinfekce: Isolda disinfection skin.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE MÍST ČASTÉHO KONTAKTU

Třikrát denně dezinfikujte madla dveří, platební terminály pro kreditní karty, umyvadla apod. Minimálně 1x denně čistěte povrchy běžnými úklidovými prostředky.
Čištění: Cleamen 100/200, Cleamen 210, Cleamen 250, Cleamen 251, Cleamen 650, GP silná mastnota, GP ruční mytí nádobí
Dezinfekce: Cleamen 540, Cleamen 570, Cleamen 646, Cleamen 690 ECO DES, Virocid.

DEZINFEKCE STOLŮ A ŽIDLÍ PŘED USAZENÍM KAŽDÉHO NOVÉHO HOSTA

Před usazením každého nového hosta dezinfikujte stůl i židle. Minimálně 1x denně vyčistěte povrchy běžnými úklidovými prostředky v závislosti na znečištění povrchů a materiálech.
Čištění: Cleamen 100/200, Cleamen 210, Cleamen 250, Cleamen 251, Cleamen 650, GP silná mastnota, GP ruční mytí nádobí
Dezinfekce: Cleamen 540, Cleamen 570, Cleamen 646, Cleamen 690 ECO DES, Virocid.

RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ A OSTATNÍHO INVENTÁŘE

Důležitou složkou je správný poměr čisticích prostředků, častá výměna použité vody za čistou, dodržení horké vody. Nádobí lze následně dezinfikovat ponorným způsobem.
Čištění: Cleamen 210, Cleamen 250, Cleamen 251, Cleamen 650, GP silná mastnota, GP ruční mytí nádobí
Ponorná dezinfekce nádobí: Cid Clean, Cleamen 670 S, Cleamen 690 ECO DESVirocid, Kenocid 2100 15 %.

  

Implementace přípravků může být velice snadná a řada provozovatelů nebude muset ani své návyky nikterak měnit, případně jen doplní.

   

SANITACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ RESTAURACE

Technické zařízení restauraceVybavení kuchyně, výčep, skladovací prostory apod. by měly mít sanitační procesy řádně zpracovány bez ohledu na situaci. Nyní je potřeba provést kontrolu používaných přípravků. Odmaštění je nutné provádět průběžně a minimálně na konci pracovní směny. Pozornost musíme věnovat technologiím s častým usazením vodního kamene. Povrchy a pomůcky doporučujeme dezinfikovat průběžně bezoplachovými dezinfekcemi. Dezinfekce zakončuje proces sanitace. Jako velice účinná prevence je ponorný způsob pomůcek (např. nožů).
Čištění: GP silná mastnotaGP ruční mytí nádobí, Cleamen 610, Cleamen 631, Cleamen 690 ECO DES.
Dezinfekce: Cleamen 646, Cleamen 760 KL, Cid Clean, Virocid.

MYČKY NÁDOBÍ

Čištění technologií probíhá dle standardních postupů. Samotná dezinfekce mytého stolního nádobí probíhá formou termochemické dezinfekce, prakticky je to souběh mycího prostředku a teplot při mycím a oplachovém cyklu. Je nutné nastavit teploty mycích a oplachových lázní na horní hranici. Mycí lázeň 65°C, oplach 85°C. Další velmi důležitou možností je nastavení délky oplachu na nejdelší možný čas. Přidávat dezinfekční prostředek do takto horkých lázní není řešení – ztrácí účinnost. Ostatní části myčky a technologií je nutné nejprve řádně odmastit, dezinfekci je dobré nanášet při ukončení provozu a nechat působit do následujícího dne.
Čištění: GP strojní mytí nádobí, GP strojní mytí nádobí PLUS, Cleamen 230, Cleamen 231, Cleamen 232, Cleamen 640.
Dezinfekce: Cid Clean, Kenocid 2100 15 %, Cleamen 760 KL, Cleamen 670 S, Virocid.

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Chladicí a mrazicí zařízeníVelmi důležité je samotné vyčištění (odmaštění) zařízení, u chladících a mrazících boxů včetně podlah. Samotnou součástí jsou výrobníky ledu a zmrzlin, šokové zchlazovače. Tato zařízení je nutné odpojit ze sítě, vyprázdnit a dále pokračovat dle standardních postupů.
Čištění: Cleamen 210Cleamen 250Cleamen 251Cleamen 650GP silná mastnotaGP ruční mytí nádobí, Cid Clean.
Dezinfekce: Cleamen 540, Cleamen 646, Cid Clean, Cleamen 760 KL.

FOGACE

Dezinfekce prostor metodou tvorby suché mlhy za pomocí ultrazvukového generátoru. Revoluční způsob dezinfikování od malých prostor po velké haly. Dezinfekce probíhá formou rozprachu jemného aerosolu-mlhy z dezinfekční kapaliny pomocí ultrazvukových vln. Tento způsob je fyzicky nenáročný s ohledem na přípravu a následný úklid vydezinfikovaných prostor.
Dezinfekce: Cid Clean, Virocid.

DÁVKOVAČE / SMĚŠOVAČE

Obrovským pomocníkem při samotné aplikaci či ředění čistících a dezinfekčních prostředků jsou směšovací a zpěňovací zařízení. Tyto zařízení se ovšem individuálně řeší a následně instalují až na základě druhu prostředku, prostředí a potřeb. Neváhejte proto kontaktovat naše poradce.

ŠKOLENÍ

Před otevřením provozoven je nezbytné řádně proškolit pracovníky, připomenout, nastavit a metodicky řídit revidované či nově zavedené postupy. Vhodným verifikačním nástrojem je provedení záznamu o sanitaci, jako důležitý dokument o provedené činnosti a kontrole procesů. V souvislosti s naší pracovní náplní budeme rádi nápomocni.

GARANT SYSTÉMU

Miloš Klimeš
Miloš Klimeš
Odborný garant divize GASTRO
+420 725 588 962
manager.gastro@cormen.cz
Zobrazit QR    Vizitka vCard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  Tlačítko: stáhnout celý článek v PDF

  

  

Zpět na seznam článků