Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Poradenství

SegmentyProduktyHygiena rukouČlánky a zajímavostiPoradenství

Alkalické, slabě alkalické a neutrální pěnivé a nepěnivé přípravky Kyselé pěnivé a nepěnivé přípravky Kombinované přípravky (čistící a dezinfekční) Dezinfekční přípravky Hygiena rukou

Alkalické, slabě alkalické a neutrální pěnivé a nepěnivé přípravky

CLEAMEN 610 pěnivý alkalický čistič

CLEAMEN 610 Vysoce alkalický koncentrovaný čisticí pěnivý prostředek bez dezinfekce, který se vyznačuje velmi dobrou čistící schopností. Obsahuje louhy, tenzidy, zpěňovací a komplexotvorné látky. Je bez zápachu, dá se úplně oplachovat a nezanechává žádné usazeniny. Je vhodný jak pro ruční mytí tak i pro napěňovací zařízení a pro automatické čistící systémy. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím. Velmi dobře se osvědčil při generálním i pravidelném úklidu bazénů a jejich okolí. Spolehlivě odstraňuje nečistoty i z velmi zašpiněných podlah. 

 

Velikost Kód výrobku  
12 kg VC610120099 Bezpečnostní list
24 kg VC610240099    
240 kg VC610925099    Technický list 

 

CLEAMEN 613 vysoce pěnivý alkalický čistič na udírny

CLEAMEN 613 Tekutý silně alkalický pěnivý čistící prostředek, který je určený především k účinnému odstraňování kouřových pryskyřic v různých oblastech průmyslu. Navíc velmi dobře odstraňuje tuky, olejové zbytky, bílkoviny, krev, připečené a velmi odolné nečistoty, dehet a pod. Vytváří stabilní pěnu, takže se hodí i k čištění svislých stěn. Aplikovaný prostředek je potřeba nechat působit předepsanou dobu. Prostředek se používá nejčastěji v čistících systémech udírenských provozů a k průmyslovému čištění grilů, kouřovodů a teplovzdušných kotlů. Vyznačuje se velmi dobrou čistící schopností a používá se proto také k mytí velmi znečištěných a mastných podlah. Prostředek se aplikuje nejčastěji pomocí mobilního nebo automatického tlakového napěňovacího zařízení při tlaku 4-6 barů nebo se používá v automatických čistících systémech udírenských zařízení. Může se však používat i způsobem běžným pro ruční čištění.

 

Velikost Kód výrobku    
12 kg VC613120099 Bezpečnostní list
24 kg VC613240099 Technický list

 

CLEAMEN 614 VYSOCE KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ PĚNIVÝ ČISTIČ

Vysoce koncentrovaný alkalický roztok k odstranění kouřových pryskyřic v různých oblastech průmyslu. Navíc velmi dobře odstraňuje tuky, olejové zbytky, bílkoviny, krev, připečené a velmi odolné nečistoty, dehet. Má silné pěnící vlastnosti a schopnosti průniku do nečistot.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. Pracovní roztok: 2 – 5 %

 

CLEAMEN 615 BIO KONCENTROVANÝ ALKALICKÝ PĚNIVÝ ČISTIČ

Koncentrovaný alkalický silně pěnový čistič. má výborné odmašťovací schopnosti a proniká do nečistot. Je jednoduše aplikovatelný pomocí všech zařízení určených k tvorbě pěny. Přípravek je biodegradabilní ve vodním prostředí. Své využití najde ve všech typech potravinářských provozů. Nejčastější použití je na čištění udíren a odstranění silné mastnoty.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. Pracovní roztok: 2 – 5 %

 

CLEAMEN 620 NEPĚNIVÝ ALKALICKÝ CIP ČISTIČ

Tekutý silně alkalický nepěnivý čisticí prostředek, který je určený především pro okruhové CIP čištění v různých oblastech průmyslu. Kombinace účinných látek zabezpečuje velmi dobrou průnikovou a čistící schopnost. Prostředek proto rozpouští i velmi odolné a připečené nečistoty bílkovin, tuků a rostlinných zbytků. Vyznačuje se vysokým stupněm alkality a silnou odmašťovací schopností. Používá se především k účinnému čištění takových zařízení, kde je surovina tepelně ošetřovaná, například odparky, sušárny, pastéry, odstředivky, tavičky sýrů, UHT-zařízení atd. Je vhodný i pro okruhové COP čištění. Může se použít i pro ruční odstranění tuků a bílkovin z povrchů podlah a technologických zařízení. Své uplatnění najde pro použití v tunelových myčkách v různých typech potravinářského odvětví.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. Pracovní roztok: 0,5 – 4 %

 

CLEAMEN 622 NEPĚNIVÝ ALKALICKÝ ČISTIČ

Tekutý nepěnivý alkalický prostředek, který je určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah, například i od syntetických olejů. Může se používat také na ruční dočišťování různých ploch a na pravidelnou údržbu povrchů. Uplatnění nalezne v různých typech potravinářského průmyslu včetně logistických skladů potravin.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. Pracovní roztok: 0,5 – 3 %

 

CLEAMEN 631 vysoce pěnivý alkalický chlórový čistič

CLEAMEN 631 Tekutý vysoce pěnivý alkalický chlorový prostředek, který tvoří hustou stabilní pěnu. Prostředek výborně emulguje tuky a odstraňuje zbytky bílkovin. Má široké použití v celé oblasti potravinářského průmyslu při čištění vnějších povrchů z nerezové oceli, například technologických zařízení. Používá se i pro denní komplexní čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.

 

Velikost Kód výrobku    
10,5 kg VC631105099 Bezpečnostní list
21 kg VC631210099 Technický list

 

CLEAMEN 640 CAl NEPĚNIVÝ ALKALICKÝ CHLOROVÝ ČISTIČ S ANTIKOROZNÍ PŘÍSADOU

Tekutý nepěnivý alkalický čisticí prostředek, který obsahuje chlor. Je určený pro denní použití v různých oblastech průmyslu, především k okruhovému čištění způsobem CIP nebo COP. Velmi dobře odstraňuje zbytky bílkovin a živočišných tuků a aktivně zabraňuje tvorbě mléčného kamene. Obsahuje inhibitory koroze hliníku. Uvolněný aktivní chlor velmi účinně působí oxidativním způsobem proti širokému spektru baktérií, kvasinek a plísní. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách, v zemědělství nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění podlah ve výrobních prostorech. Pracovní roztok: 0,5 – 3 %

 

CLEAMEN 641 NEPĚNIVÝ ALKALICKÝ CHLOROVANÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

Alkalický chlorovaný čisticí a dezinfekční prostředek pro všechny CIP a sprejovací systémy v potravinářském průmyslu. Své uplatnění nalezne především v masozpracujících provozovnách, mlékárenství, nápojovém průmyslu. Mimo CIP systémy je prostředek použitelný v hygienických smyčkách pro čištění obuvi nebo pro použití v tunelových myčkách. Je vhodný pro aplikaci v biologickém zemědělství dle EC regulace č. 834/2007. Před použitím dezinfekce promyjte systém vodou. Pracovní roztok: 0,5 – 2 % při teplotě 50 – 65 °C, doba působení 10 minut. Po dezinfekci propláchněte studenou vodou.

CLEAMEN 645 SLABĚ ALKALICKÁ NA BÁZI QAS

Tekutý slabě alkalický dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amoniových sloučenin (QAS). Zabezpečuje spolehlivé působení proti baktériím, kvasinkám a plísním. Široké dezinfekční spektrum zůstává plně účinné i v tvrdé vodě a rovněž v přítomnosti organických nečistot. Prostředek je vhodný pro okruhové systémy, pro plošnou, ponornou i postřikovou dezinfekci. Působí velmi dobře i při nízkých teplotách, takže se může uplatnit i v chladících okruhových systémech. Prostředek je určený pro použití v různých oblastech, například pro účinnou dezinfekci v potravinářském průmyslu, zemědělství apod. Před použitím se doporučuje povrch důkladně umýt vhodným čistícím prostředkem.

Všeobecná dezinfekce (plošná, postřiková, ponorná): 0,2 – 1,0 %, doba působení (baktericidní, fungicidní): 15 – 60 minut. Okruhová dezinfekce: 0,2 – 0,5 %, doba působení (baktericidní, fungicidní): 60 minut Chladící systémy: 0,02 – 0,05 %, doba působení nepřetržitá.

CLEAMEN 646 DEZINFEKCE NA BÁZI ALKOHOLU

Produkt Cleamen 646 je určen k používání proti bakteriím a kvasinkám v provozech, ve kterých jsou potraviny a nápoje vyráběny nebo skladovány. Používá se na površích, které mohou přijít do styku s potravinami a které jsou rezistentní proti alkoholu. Cleamen 646 nezanechává žádné chuťové či pachové stopy na dezinfikovaném povrchu a povrch se nemusí po použití produktu oplachovat (je bezoplachový). Produkt má okamžitý účinek a odpařuje se samovolně a rychle. Cleamen 646 má antibakteriální, levuricidní a virucidní účinky.

Produkt aplikujte sprejem neředěný a nechte oschnout. Je vhodný pro konečnou dezinfekci, ale může být také použit pro rychlou, okamžitou dezinfekci k zachování hygienických standardů před začátkem výroby. Cleamen 464 má antibakteriální účinky na površích v nezředěném stavu, s kontaktním časem 5 minut v čistém prostředí.

CLEAMEN 650 NEUTRÁLNÍ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Tekutý neutrální čisticí prostředek, který je určený především pro odstranění organických nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by použití alkalických nebo kyselých prostředků bylo problematické. Působí velmi šetrně, má výborné emulgační vlastnosti a nenarušuje lak ani glazuru. Může se použít i jako náplň pro pravidelné strojní čištění podlah. Prostředek se vyznačuje vynikající biologickou odbouratelností, takže se může používat k čištění také v prostorech s biologickou čistírnou odpadních vod. Používá se hlavně pro všeobecné čištění všech prostorů a technologického zařízení při průmyslové výrobě, zejména se dobře uplatňuje při ručním čištění baliček a vakuovaček. Prostředek je vhodný k použití i v malých výrobnách. Může se použít také v oblasti zemědělství při všeobecném úklidu prostorů a technologického zařízení. Na povrchy se aplikuje především ručně, ale je možné použít i strojovou aplikaci, například na podlahy.

Pracovní roztok: 0,5 - 2,0 %

CLEAMEN 670 S DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI GLUTERALDEHYDU A QAS

Vysoce koncentrovaný dezinfekční přípravek určený k postřikové aplikaci v potravinářském průmyslu. Určený především pro dezinfekci podlah, stěn, strojů a povrchů, které přijdou do styku s potravinami. Své uplatnění najde především v masozpracujících závodech. Využívá se ke generálním účelům či rychlému potlačení mikrobiologické zátěže v prostředí zpracování potravin a porážce zvířat.

Před aplikací je nutné provést řádné vyčištění povrchu. Pracovní roztok: 0,25 - 1 %, aplikace sprejem, napěňovacím zařízením. Respektujte následující kontaktní časy a koncentrace produktu s povrchem: 15 – 30 min

CLEAMEN 690 ECO DES SLABĚ ALKALICKÝ PĚNIVÝ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI QAS

Slabě alkalický pěnivý čistící a dezinfekční přípravek použitelný pro všechna odvětví potravinářského průmyslu. Vyznačuje se materiální snášenlivostí a velmi dobrou odmašťující schopností a dezinfekcí v jednom kroku. Je použitelný i pro provozovny stravovacích služeb.

Opláchněte povrch před a po každém použití produktu. Pracovní roztok: 1%, produkt aplikujte sprejem, napěňovacím zařízením, manuálně nebo ponořením. Kontaktní čas: minimálně 15 min. Povrch musí být opláchnut po aplikaci produktu vodou.

CLEAMEN DEZINFEKČNÍ UBROUSKY DEZINFEKČNÍ UTĚRKY S ÚČINNOU LÁTKOU NA BÁZI ALKOHOLU

Cleamen dezinfekční ubrousky jsou utěrky určené k okamžité dezinfekci povrchů, zařízení a materiálů v potravinářském průmyslu. Jsou vyvinuté na dezinfekci povrchů a zařízení, které nemohou být dezinfikovány vodným roztokem, nebo které potřebují okamžitou rychlou dezinfekci. Jsou určeny k dezinfekci malých ploch, které jsou rezistentní vůči alkoholu. Očistěte povrch důkladně a nechte oschnout. Aplikace: Otřete povrch ubrouskem. Ujistěte se, že povrch zůstane vlhký po celou dobu kontaktního času. Kontaktní čas: 1 minuta pro baktericidní, levuricidní a virucidní účinek.

 

 

 

 

 

Kyselé pěnivé a nepěnivé přípravky

CLEAMEN 710 vysoce pěnivý kyselý čistič

CLEAMEN 710Tekutý vysoce pěnivý kyselý čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Vyznačuje se tvorbou velmi husté a stabilní pěny, takže zajišťuje výborný kontakt a čistící efekt i na svislých stěnách. Dobře odstraňuje anorganické usazeniny a vyznačuje se výbornou smáčivostí. Rovněž dobře emulguje tuky a odstraňuje i zbytky bílkovin. Má široké použití v celé oblasti průmyslu. Největší uplatnění má v potravinářském průmyslu, například při odstraňování anorganických usazenin z vnějších povrchů technologických zařízení nebo při pravidelném komplexním čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném odstraňování anorganických nečistot z různých ploch odolných kyselinám.

 

Velikost Kód výrobku    
12 kg VC710120099 Bezpečnostní list
24 kg VC710240099 Technický list

 

Cleamen 711 Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistič

CLEAMEN 711Slabě pěnivý kyselý průmyslový čistící prostředek na bázi směsi organických a anorganických kyselin s tenzidy. Používá se k rychlému odstranění průmyslového znečištění především tam, kde alkalické a neutrální prostředky jsou vhledem k charakteru znečištění neúčinné. Prostředek se uplatňuje dobře tam, kde součástí znečištění jsou i malé železné nebo zoxidované částečky, například v brzdovém prachu. Může se používat například k čištění železničních vagónů, při čištění ostatních prostředků silniční dopravy, při odstranění znečištění v autoservisech, k odstranění nečistot z přepravek, kde se ukládá použité nářadí z oprav, apod. Dobře slouží i k odstranění vápenných usazenin z okenních tabulí. Dá se použít i v potravinářském průmyslu, například ke kyselému mytí udírenských tyčí a forem na šunku z hliníku, především ručním způsobem s mechanickým dočištěním. Prostředek nalezl uplatnění v celé řadě průmyslových odvětvích.

 

Velikost Kód výrobku    
10,5 kg VC711105099 Bezpečnostní list
21 kg VC711210099 Technický list

CLEAMEN 712 S VYSOCE KYSELÝ PĚNIVÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Vysoce kyselý pěnivý čistící přípravek určený k odstranění vápenatých usazenin, proteinů a železitých usazenin (rzi). Přípravek se vyznačuje velmi dobrými smáčecími vlastnostmi určený k odvápňování, potlačení usazování proteinů a železitých usazenin. Produkt dává povrchům a materiálům původní lesk. Je speciálně vyvinutý pro silně znečištěné materiály, zařízení a trubkové vedení v potravinářském průmyslu.

Pracovní roztok: 1 – 5 % roztok. Doba působení: 10 minut. Omyjte čistou vodou.

CLEAMEN 713 S20 KYSELÝ PĚNIVÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Kyselý pěnivý čistící přípravek založený na kyselině sulfamové, určený k odstranění vápenatých usazenin, proteinů a cukrů v celém potravinářském průmyslu. Cleamen 713 S 20 je speciálně vyvinutý pro silně znečištěné materiály a zařízení v potravinářském průmyslu k odvápňování, potlačení usazování proteinů a železitých usazenin. Je určený pro citlivé materiály. Neobsahuje fosfonáty.

Pracovní roztok: 1 – 5 % roztok. Doba působení : 5 – 20 minut. Omyjte čistou vodou.

CLEAMEN 720 NEPĚNIVÝ KYSELÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK

Nepěnivý kyselý čisticí prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Používá se především k okruhovému kyselému čištění v potravinářských provozech. Odstraňuje z povrchů zařízení hlavně anorganické látky, ale rozpouští i organické složky. Používá se také ke kyselému čištění technologického zařízení tam, kde je litá pryskyřicová podlaha, kterou by mohly kyselé prostředky na bázi kyseliny dusičné nevratně poškodit. Díky svým vlastnostem je vhodný také k jednofázovému čištění výrobních zařízení pro výrobu všech typů sýrů. Jednofázový způsob čištění lze s výhodou využít i pro zařízení příjmu mléka. Výborně odstraňuje krev, takže se uplatňuje například na jatkách při porážce zvířat. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném odstraňování anorganických nečistot z různých ploch odolných kyselinám.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot odolných kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. Pracovní roztok: 0,5 – 2 %, dle potřeby lze použít koncentraci i vyšší

CLEAMEN 721 NEPĚNIVÝ KYSELÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK PRO CIP

Nepěnivý silně kyselý čisticí prostředek na bázi anorganických kyselin, který účinně působí na vodní, mléčný a pivní kámen. Výborně odstraňuje anorganické usazeniny a oxidativním způsobem rozkládá organické sloučeniny. Pasivuje nerezovou ocel a je také vhodný jako neutralizační prostředek po alkalickém čištění. Prostředek má široké uplatnění, například v potravinářském průmyslu při čištění CIP-okruhů, odparek, odstředivek, UHT-zařízení, potrubních systémů, zásobních tanků, KEG sudů v pivovarech, zařízení na výrobu sýrů, spirálových výměníků v cukrovarech atd. Při čištění UHT–zařízení by se mělo zamezit přesáhnutí teploty 80 ºC, neboť vyšší teploty snižují životnost těsnění.

Pracovní roztok: 0,5 % - 10,0 % - podle oblasti a způsobu použití.

CLEAMEN 723 ULTRA KYSELÝ NEPĚNIVÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK PRO CIP

Kyselý nepěnivý čistící přípravek pro odstranění vápenatých usazenin a bílkovin z CIP okruhů a dalších povrchů v různých typech potravinářském průmyslu, včetně tunelových myček.

Omyjte zařízení studenou až středně teplou vodou. Pracovní roztok: 0,5 % Doba působení: 15 min Opláchněte dostatečným množstvím vody.

CLEAMEN 752 OXO CLEAN SLABĚ KYSELÝ PĚNIVÝ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK S OBSAHEM PEROXIDU VODÍKU

Pěnivý čisticí a bělicí přípravek určený pro zařízení a všechny typy povrchů v potravinářském průmyslu. Cleamen 752 OXO CLEAN je založený na aktivním kyslíku. Je vyvinutý k čištění, bělení a k dosažení optimálních hygienických výsledků po ošetření povrchů.

Pro čištění použijte 2 – 5 % roztok k čištění povrchů. Pro bělení použijte 5 – 10 % roztok k čištění povrchů. Omyjte čistou vodou.

CLEAMEN 760 KL DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI KYSELINY MLÉČNÉ

Cleamen 760 KL je dezinfekce určená na nože a povrchy v potravinářském průmyslu. Přípravek je použitelný pro sprejovou (postřikovou) nebo ponornou dezinfekci. Přípravek byl speciálně vyvinut jako vhodná alternativní metoda pro dezinfekci nožů a nástrojů v masozpracujících závodech a na jatkách za teplou vodu 82 °C. Své využití najde i při použití fogace.

Očistěte povrch před aplikací. Pracovní roztok pro dezinfekci povrchů: 1,5 – 10 %, doba působení: 2 – 10 min. Způsob použití: sprejem pod nízkým tlakem. Dezinfekce nožů a dalších nástrojů užívaných k průběžnému použití v potravinářském průmyslu: Opláchněte nebo předmyjte nože. Ponořte nože do 8% roztoku po dobu 2 min nebo do 15% roztoku po dobu 30 sec. Pravidelně obměňujte dezinfekční lázeň.

CID CLEAN DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI PEROXIDU VODÍKU

Cid Clean je vhodný používat k dezinfekci povrchů, materiálů, podlah, stěn a CIP systémů v potravinářském průmyslu. Přípravek je použitelný pro postřikovou i ponornou dezinfekci. Své uplatněné nachází ve všech odvětvích potravinářského průmyslu. Přípravek je vhodný i pro metodu fogace. Přípravek velmi dobře odstraňuje i anorganické usazeniny. Lze jej použít i pro úpravu pitné vody.

Před aplikací se provede proces čištění. Pracovní roztok pro povrchové použití: 4 %, doba působení 60 min. Pracovní roztok pro CIP: 4, doba působení 60 min. Po aplikaci důkladně opláchněte vodou. Dezinfekce pitné vody: Očistěte hrubě znečištěný povrch vodou před aplikací. Aplikujte kontinuální dávku 0,025% roztoku automatickým dávkovacím systémem.

KENOCID 2100 15 % DEZINFEKCE NA BÁZI PEROXIDU VODÍKU A KYSELINY PER-OCTOVÉ

Kenocid 2100 15% je přípravek vhodný používat k dezinfekci CIP instalací v potravinářském průmyslu a pro dezinfekci pitné vody, určené ke konzumaci lidmi i zvířaty. Své uplatnění nachází především v nápojovém průmyslu a mlékárenství, ale je možné jej využít i v dalších odvětví potravinářského průmyslu.

Před aplikací se provede proces čištění. Pracovní roztok pro dezinfekci CIP: 0,05 %, doba působení 5 min. Po aplikaci důkladně opláchněte vodou. Dezinfekce pitné vody: Dávkování – 0,05% roztok. Kontaktní doba pro baktericidní účinnost – 5 minut.

 

 

 

 

Kombinované přípravky (čistící a dezinfekční)

 

 

 

 

Dezinfekční přípravky

 

 

 

 

Hygiena rukou