Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Konec platnosti značení výrobků podle DPD

Evropská pravidla o označování nebezpečných látek a směsí dle původního Nařízení 1907/2006/ES (DPD), směrnice 1999/45/EC, 67//548/EHS byla nahrazena novými způsoby hodnocení i značení, dle Nařízení ES č. 1272/2008, které vstoupilo do povědomí jako CLP (Clasification, Labeling and Packing). Skončilo přechodné období, kdy bylo možné prodávat výrobky a k nim příslušné BL s původní klasifikací  dle DPD tzv. „oranžové čtverce“.. K 31. 5. 2017 končí tato doba hájení nového CLP a od 1. 6. 2017 jsou přípustné pouze výrobky a BL se symboly v červeném kosočtverci.

Pravidla označování dle CLP pro směsi jsou ve skutečnosti Značení výrobků podle DPD a CLPpovinná pro výrobce již od 1 .6. 2015, s tím, že distributoři mohou po přechodnou dobu od 1. 6 .2015 do 31. 5. 2017, po dobu běžné záruční doby, mít skladem a doprodat výrobky postaru. Společnost CORMEN s.r.o. veškeré své výrobky překlasifikovala před 31. 5. 2015 tak, aby žádný výrobek prodávaný od 1. 6. nebyl se starou klasifikací dle DPD „s oranžovými čtverci“, ale pouze dle CLP „červenobílými kosočtverci“. Nyní toto přechodné období končí pro distributory k  31. 5. 2017.

To znamená, že nikdo nesmí od 1. 6. 2017 prodávat ani skladovat výrobky označené podle DPD – tedy oranžovými symboly nebezpečnosti. Od tohoto data jsou přípustné výhradně výrobky a bezpečnostní listy podle CLP.

Společnost CORMEN s.r.o. nová označení používá již dlouhodobě, nicméně pokud byste měli skladem ještě některou ze starších šarží výrobků, doporučujeme vyprodat položky s oranžovými symboly přednostně.

Výše popsaná změna se projeví také na našich stránkách. U každého výrobku (kterého se to týká) nyní najdete pouze bezpečnostní listy podle CLP. U mnoha výrobků existuje více verzí bezpečnostního listu. To může nastat v případě, že se například změní hodnocení některé látky, kterou výrobek obsahuje. V ten okamžik, musíme přehodnotit celý výrobek a vydat nový bezpečnostní list. Původní BL však musíme zachovat přístupný po celou dobu spotřeby poslední šarže výrobku podle původního hodnocení. Proto na stránkách můžete najít více verzí BL, nejaktuálnější BL je označen zkratkou CLP na konci a nejvyšším pořadovým číslem např. BL_Cleamenxxxx_CLP02a

Zpět na seznam článků