Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Dlouhodobá ochrana povrchů - impregnace

Proces čištění jakéhokoliv povrchu může výrazně usnadnit vhodná ochrana povrchů, impregnace. Na impregnovaném povrchu nepřilnou nečistoty ke struktuře povrchu tak silně a jsou proto snadněji odstranitelné s použitím mnohem nižších koncentrací čisticích prostředků. Společnost CORMEN s.r.o. vyrábí k ošetření povrchů z porézních a částečně porézních materiálů impregnaci CLEAMEN 127. Další prostředky CLEAMEN vám pomohou při následné pravidelné údržbě. Zajištění odborné poradenské a servisní činnosti je samozřejmostí.

Ilustrační foto - účinek impregnacePrincip a výhody impregnace.

V v různých objektech se vyskytuje celá řada různých ploch, které mají ale jedno společné. Na jejich povrchu se vyskytují větší či menší póry až mikropóry, do nichž může při čištění proniknout voda i s rozpuštěnými organickými nebo anorganickými nečistotami. Vymývání těchto zbytkových nečistot bývá někdy kvůli struktuře povrchu dost obtížný úkol a spotřeba vody, práce i čisticích prostředků stoupá. Navíc po odpaření vody z pórů zůstávají ve struktuře povrchu usazené zbytky organických, ale hlavně anorganických látek. To pak na uschnutém povrchu vytváří často dojem špatně umyté plochy nebo je vidět závoj usazených minerálních látek. To je hlavně patrné tam, kde jsou aqua centra postavená v regionech s tradičně tvrdou vodou nebo v případě používání termálních pramenů. V usazeninách navíc přežívá větší množství mikroorganizmů, takže je potřeba použít větší množství dezinfekčních prostředků k jejich likvidaci.

Dalším problémem bývají i spáry v dlažbě nebo v mozaikových strukturách stěn, které jsou často moderním architektonickým doplňkem wellness center. Z hlediska vizuálního se jedná o pěkný doplněk, ale z hlediska pravidelné údržby a zajištění hygienické nezávadnosti se jedná o poměrné náročný úkol. Spáry jsou velmi porézní, více do nich proniká voda i s rozpuštěnými organickými a anorganickými látkami a vytváří rychleji nežádoucí a viditelné usazeniny. Navíc je zde vzhledem k podmínkám v aqua centrech (teplo, vlhkost) a k přítomnosti živin ve spárách i větší možnost rozvoje nežádoucích mikroorganizmů, například různě zbarvených plísní. Kromě nepříznivého hygienického hlediska se jedná i o nepříjemný vizuální aspekt.

Řadu výše uvedených problémů pomáhá řešit právě impregnace. Princip impregnace povrchů je založený na vyplnění volného prostoru pórů molekulami impregnující látky.Ilustrační foto - účinek impregnace

Účinnost impregnace je založená na tzv. „lotosovém efektu“. Povrch lotosového listu obsahuje přírodní vosk a je pokrytý velkým množstvím maličkých výčnělků, mezi které neproniknou ani nečistoty ani kapky vody. Díky povrchovému napětí se voda drží v kulatých kapičkách, které se na základě gravitace pohybují po povrchu listu směrem dolů a skapávají na zem. Cestou současně i smývají nečistoty, které ulpěly na povrchu listu. Proto je lotosový list vždy suchý a čistý a stal se symbolem čistoty.

Při použití impregnačního prostředku proniká roztok do pórů a vytváří po odpaření nosného média uvnitř povrchu vodoodpudivou (hydrofóbní) mikrovrstvu, která zabraňuje smáčení po¬vrchu vodou a vodními roztoky. Tím dochází k hydrofobizaci celého ošetřovaného povrchu. Po impregnaci zůstávají na povrchu mikropóry, které jsou tak malé, že molekuly vody ani nečistoty nedokáží vniknout do struktury a zůstávají na povrchu („lotosový efekt“). Molekuly páry jsou však dostatečné malé, aby mohly těmito mikropóry volně prostupovat. Celý ošetřený povrch je tak dostatečně odolný, hydrofóbní a přitom paropropustný.

Díky použité polymerní látce obsažené v impregnačním prostředku dochází k odpuzování vody a nečistoty se proto nemohou k povrchu tak pevně přichytit. Tím je povrch chráněný před tvorbou nežádoucích vápenných usazenin a zvyšuje se také jeho odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí. Nečistoty je potom možné z impregnovaného povrchu mnohem snadněji a rychleji odstranit.

Impregnovaný povrch lze rozeznat na základě jednoduchého testu. Na povrch naneseme trochu čisté vody. Pokud povrch ztmavne, znamená to, že přijímá vodu a není chráněný impregnační vrstvou. Když povrch nemění barvu a rychle je zbavený vody, znamená to, že vodu nepřijímá a je naimpregnovaný.

Impregnovaný povrch se špiní stejným způsobem jako bez impregnace, podstatný rozdíl je však v jeho čistitelnosti. Po použití impregnace nepřilnou nečistoty ke struktuře plochy a mohou být proto velmi snadno odstraněny s použitím mnohem nižších koncentrací chemických prostředků, než při čištění neimpregnované plochy. To má velkou souvislost s ekonomikou úklidu – pro úklid je potřeba nejen mnohem méně mycího prostředku, ale především mnohem méně práce a času, což významně přispívá ke komfortu při úklidu, ochraně zdraví zaměstnanců a k ochraně životního pro¬středí.

Impregnace zamezuje pronikání bakterií a dalších vodou nesených nečistot do spár a do pórů ošetřených povrchů. To následně nejen zlepšuje hygienickou situaci wellness center, ale zamezuje i tvorbě nežádoucích barevných změn ve spárách dlaždic v důsledku růstu tmavě zabarvených plísní. Také spotřeba dezinfekčních prostředků se tím sníží.

K běžnému úklidu impregnovaných ploch se používají stejné prostředky jako v případě plochy bez impregnace, avšak s nižším dávkováním.

Prostředky CLEAMEN používané při impregnaci

CLEAMEN 127 impregnátor povrchůProstředek CLEAMEN 127 Impregnátor povrchů je určený k ochraně různých typů povrchů. Je určený jak pro savé tak i nesavé materiály. V aqua centrech se nejčastěji používá k ošetření kamenných a keramických podlah a obkladů stěn. Prostředek vytváří po odpaření nosného média uvnitř povrchu mikrovrstvu, která díky polymeru obsaženému v impregnaci odpuzuje vodu a nečistoty, které pak nemohou k povrchu přilnout. Tím chrání povrch před tvorbou vápenných usazenin a omezuje usazování nečistot. Ošetřený povrch se potom lépe čistí, zajišťuje dlouhodobé zlepšení vzhledu a zvyšuje také jeho odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí. Výhodou je rovněž rychlé a snadné odstraňování různých barevných skvrn z impregnovaného povrchu. Například skvrny od kávy nebo červeného vína se z neimpregnovaného povrchu dost obtížně odstraňují a právě v okolí občerstvovacích zázemí wellness center se mohou často vyskytovat. Tomuto problému se použitím impregnace vyhneme.

Prostředek CLEAMEN 127 Impregnátor povrchů zabraňuje také účinným způsobem vzniku lokálních ohnisek zdrojů mikrobiologické kontaminace. Kapky vody jsou totiž nejen původcem vzniku vodního kamene, ale i původcem mikrobiologického znečištění, především v optimálních podmínkách, jaké panuje v prostředí wellness center (teplo, vlhko).

Z důvodu bezpečnosti jsou pro okolí bazénu normou stanoveny hodnoty protiskluznosti, které musí splňovat použitá dlažba. Po aplikaci prostředku CLEAMEN 127 Impregnátor povrchů jsou zachovány protiskluzné vlastnosti dlažby. Státní Technický a zkušebního ústav stavební provedl testování protiskluznosti impregnované a neimpregnované dlažby. Výsledky testu potvrzují, že hodnoty na impregnované a neimpregnované dlažbě se neliší.

Právě klouzání na povrchu v okolí bazénů wellness center je velkým nebezpečím pro návštěvníky. Díky impregnaci však odteče voda z ošetřených povrchů mnohem rychleji, takže nebezpečí uklouznutí po vrstvě vody (aquaplaning) se výrazně snižuje.

Před vlastní impregnací je potřeba celý povrch pečlivě vyčistit a zbavit jej všech zbytků organických i anorganických usazenin. Zbytky špíny by byly po impregnaci uzavřeny v původních mikropórech a jejich následné odstranění by již bylo velmi obtížné.

Pro odstranění organických zbytků se osvědčily alkalické prostředky CLEAMEN 141 a CLEAMEN 610. Pro následné odstranění anorganických nečistot doporučujeme použít prostředky CLEAMEN 442 nebo CLEAMEN 450.

Podívejte se také na videonávod:

 

Zpět na seznam článků