Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

voskování

PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ

Navoskovaná podlahaZabezpečte pracoviště tak, aby v době práce a zasychání po něm nikdo nepřecházel a odstraňte přenosný nábytek. Dále vypněte všechny přímé zdroje tepla, zejména podlahové topení a zajistěte dostatečné větrání. Zajistěte, aby měli pracovnici při vstupu na čištěné plochy vždy vhodnou a dokonale čistou obuv.

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Prostředek CLEAMEN 120 nařeďte podle znečištěni na 10–20 ml/1 l (případně i více) a roztok aplikujte na povrch strojně nebo mopem. Nechejte působit, odsajte vysavačem na mokré vysávání. Potom podlahu několikrát důkladně omyjte (neutralizujte) čistou vodou. Na větší plochy je vhodný podlahový mycí stroj.

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH DISPERZÍ

Podlahový kotoučový mycí strojProstředek CLEAMEN 120 nařeďte na 75–300 ml/1 l a roztok aplikujte na povrch buď z nádrže podlahového kotoučového stroje, nebo ručně mopem. Maximální koncentrace 300 ml/1 l se používá pouze na PVC, na odstraňování vosků z přírodního linolea a marmolea, používejte maximálně 200 ml/1 l. Kotoučovým strojem s modrým padem při standardní rychlosti odstraňte staré vrstvy vosku. Při práci pracujte systematicky kruhovými pohyby s bohatou pěnou na cele ploše podlahy, opakovaně do celkového odstraněni všech starých vrstev vosků. Okraje a místa kam se nedostane stroj, očistěte ručním podlahovým padem na tyči. Potom podlahu vysajte vysavačem na mokré vysávání a zneutralizujte několika (3–5) důkladnými oplachy vodou. Dokladem dostatečné neutralizace je, že poslední oplachová voda nepění. Před aplikaci vosků nechejte podlahu dobře vyschnout.

NANÁŠENÍ VOSKŮ

Nanášení vosku mopemMetalické vosky CLEAMEN 121, nebo CLEAMEN 123 se nanáší neředěné na suchou, dokonale vyčištěnou a zneutralizovanou podlahu. Vosk se aplikuje nejlépe pomocí plochého mopu, nebo pomoci rozmýváku. Při nanášení vosk roztírejte nepřerušovanými tahy v jednom směru tak, aby nepěnil. Případné úkapy a přetaženi na rámech dveří a jiného vybaveni okamžitě utírejte vlhkým hadrem. První vrstva zaplňuje póry a drobné rýhy, proto je nutno počítat s vyšší spotřebou než u vrstev následujících. Ty se kladou po zaschnutí (asi 60 min) kolmo na předchozí vrstvu. Oba prostředky jsou samolešticí, pro dosažení vysokého lesku je možno po zaschnutí poslední vrstvy je ještě přeleštit bílým lešticím padem při vysokých otáčkách stroje. Dlouhodobý účinek a dokonaly vzhled ošetřených podlah je zaručen pouze při zachování dokonale čistoty, při použiti vhodných prostředků a při dodrženi správného postupu.

ÚDRŽBA PODLAH OŠETŘENÝCH METALICKÝMI VOSKY

Voskované podlahy ošetřujte pouze neutrálními čisticími Výsledek - lesklá navoskovaná podlahaprostředky například CLEAMEN 122, CLEAMEN 145, nebo CLEAMEN 146, případně Krystal na podlahy, nebo Krystal mýdlový čistič. Pro běžná ošetření vám budou stačit nízké koncentrace těchto prostředků. Pro dokonaly vzhled je optimální použití mikrovláknových mopů. Nepoužívejte alkalické prostředky s pH roztokem nad 9,5. Mohlo by dojit ke ztrátě lesku a postupnému rozpadu ochranné vrstvy.

 

 

 

 

Prohlédněte si také videonávod jak správně pokládat vosky: