Close
565 400 300
cart

Košík
obsahuje

0položek
0,00

Projekty EU

Logo EU ESF OPZ

 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004239 Podnikové vzdělávání zaměstnanců CORMEN 2017/2018

Realizace projektu zaměřena na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti CORMEN a jeho partnera s cílem zvýšení kvalifikace a dovedností zaměstnanců. Vzdělávací aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast IT, jazykové vzdělávání, měkké dovednosti i odborné kurzy oborového zaměření. Jedná se o komplexní vzdělávací projekt, který navazuje na dlouhodobý systém vzdělávání zaměstnanců ve společnosti a zajistí kvalitní vzdělávání v letech 2017 až 2018.  

 

Logo Ministerstvo průmyslu a obchoduLogo OPPIK

 

CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001173 - CORMEN Účast na mezinárodních výstavách v r. 2015 a 2016

Předmětem realizace projektu je účast společnosti na mezinárodních výstavách zaměřených na profesionální úklid v letech 2015 a 2016 na Ukrajině a v Nizozemí. Cílem projektu je upevnění pozice společnosti na současných zahraničních trzích, pronikání na nové perspektivní zahraniční trhy a propagace stávajících i nově připravovaných výrobků společnosti potencionálním zákazníkům z celého světa, nikoliv jen z evropských zemí.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008435 Nová plnící technologie do výroby

V rámci realizace projektu bude pořízena nová výkonná technologie do výrobního procesu. Tato technologie bude sloužit k míchání, plnění, zavírání, etiketování a balení láhví o objemech 200 ml až 1 l s jejich následným uskladněním pomocí manipulační techniky a homogenizaci produktů. Technologie bude sloužit k plnění specifických látek. Jedná se především o směsi na bázi peroxidů, kyselin a alkálií.

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012759 – Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení

Cílem projektu je vyvinutí víceúčelového automatického směšovacího (homogenizačního) zařízení. Jedinečnost řešení je v kombinaci mnoha vstupních surovin, v kombinaci a souhře víceúrovňového dynamického a statického on line mísení pro širokou škálu produktů v plně automatickém řídícím režimu.

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012237 – Víceúčelové automatické směšovací zařízení a vývoj aditiv

Cílem projektu je vyvinout aditiva, ze kterých bude možné namíchat kdekoliv na světě produkty s jasně danými vlastnostmi. Aditiva budou směšována s vodou a majoritní surovinou pomoci směšovacího zařízení. Voda a majoritní surovina bude pořizována lokálně.

 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015832 - Spolupráce při vývoji aditiv pro mobilní směšovací zařízení

Cílem projektu je příprava návrhu aditiv pro mobilní směšovací zařízení a charakteristika základních páteřních surovin nebo meziproduktů s aditivy a řešení technologického procesu začlenění aditiv do mobilního směšovacího zařízení. Plynule navazuje na předchozí projekt Spolupráce při vývoji mobilního směšovacího zařízení.